Hoppa till sidans innehåll

Förslag på förändringar för att behålla fler barn och unga

18 NOV 2019 10:46
Svensk orientering vill behålla fler barn och unga upp till 25 år och nu finns ett antal genomarbetade förslag på bordet gällande förändringar till 2020.
 • Uppdaterad: 18 NOV 2019 10:46

Förslaget hittar du genom att klicka HÄR

Sala OK har motionerat i dessa frågor till de senaste förbundsmötena och har nu i styrelsen diskuterat förslaget och ställt nedanstående frågor till förslagställarna:

 1. Vilken forskning/landslagsledning som det hänvisas till i förslaget kommer fram till att det är bättre för individernas utveckling att tävla i åldersbundna klasser?
 2. Ökade antalet tävlande ungdomar när vi tog bort 13-14 års klasserna och förbjöd dem att tävla i högre åldersklasser vid USM?
 3. Skall det vara lättare/kortare banor på SM-stafetterna som gör att man kommer fram till att yngre deltagare kan få vara med?
 4. Varför kan man inte använda sig av de färgkoder som allmänheten känner till beträffande svårighetsgrad på banorna, samma som i ”hittaut”?
 5. Varför skall man inte ha längre lättare Öppen-banor?
 6. Man skall var minst 17 år för att bli uttagen i ett landslag men får bra/kvalificerade 17 till 20-åring tas ut till seniorlandslag?

--------------------------- 

Vi har fått följande svar från SOFT:

 1. Det är svårt att peka på en specifik forskningsrapport eller ett specifikt tema. Bakom beslutet finns flera olika delar som har vägts samman. Den senaste studien som finns inom området är Vägarna till landslaget som är gjord av bland andra P-G Fahlström. En annan tungt vägande del i beslutet om att åldersbegränsa SM och Swedish league är flera års diskussioner bland och med tränarna vid våra orienteringsgymnasier, RIF och NIU. De ser en hets bland yngre att jaga runt på tävlingar i högre klass för att få så bra resultat som möjligt för bland annat ranking och Sverigelistan. Vidare ser man också en problematik med att yngre tjejer som inte har kommit så långt i sin fysiska utveckling till kvinna springer ifrån äldre tjejer som kommit längre i sin utveckling. De äldre tjejerna tittar på de yngre och ser att en mindre och lättare kropp lönar sig och en lösning blir att dra in på kosten med ätstörningar som resultat. Det är självklart inte alla som går så långt så att de utvecklar en ätstörning men flera ligger på gränsen.
 2. När det gäller antalet tävlande ungdomar så har vi en liten ökning de senaste åren. Det varierar en del från olika delar av landet. I några distrikt kan man se en tydlig ökning medan andra distrikt minskar. De går inte att koppla ihop förändringarna med tidigare beslut om att åldersbegränsa deltagandet på USM.
 3. Anvisningarna för banläggningen till SM-stafetten förändras inte. Ett av motiven till att fortsatt finns en möjlighet för yngre löpare att vara med på SM-stafetten är att motverka klubbyte. Vi ser en risk i att löpare från föreningar som inte får ihop lag med tre löpare i rätt ålder byter till större föreningar för att kunna springa stafett. Det riskerar att utarma mindre föreningar.
 4. Beskrivningen av de öppna klasserna kommer att innehålla färgerna för respektive svårighetsgrad. I det nuvarande systemet där banorna heter Öppen 1, Öppen 2 och så vidare finns färgerna med som en beskrivning av svårighetsgraden. Så kommer det vara även fortsättningsvis. Vi kommer att ta fram hjälpmedel som beskriver de öppna klasserna på ett tydligt sätt. En tävlingsarrangör kan använda dessa hjälpmedel i förväg på Eventor och på tävlingsarenan i anslutning till de öppna banorna. HittaUt använder färgerna för att beskriva respektive kontrolls svårighetsgrad. I banläggningsanvisningarna färgkodas sträckan mellan två kontroller. Det är två olika sätt att beskriva svårighetsgraden. Färgkodningen av de öppna banorna kommer att utgå från banläggaranvisningen där sträckan färgkodas.
 5. Det har framkommit önskemål om längre lättare banor. Vi har också fått synpunkter på att det är svårt att lägga den vita banan som är 4 km och den gula banan som är 5 km. Det är splittrat och det finns olika erfarenheter och olika syn på den här frågan. Den diskuterades också vid helgens ordförandekonferens. En möjlig lösning som vi kommer att överväga är att ge en tydlig möjlighet för respektive arrangör att utöver de öppna banor som är obligatoriska även kunna lägga till egna öppna banor.
 6. Frågan om uttagning till landslag har till största delen diskuterats inom landslagsorganisationen så jag vet inte exakt hur de har resonerat. Jag tror dock att den kommer att kunna vara möjligt för en 17-20 åring att kvalificera sig till ett seniorlandslag om hen bedöms ha den kapaciteten. Tittar vi tillbaka så har det inte varit vanligt även om det har förekommit vid några tillfällen. Här kan dock landslagsledningen ge tydligare svar.

-----------------------

Vi i Sala OKs styrelse har nu diskuterat era svar och även försökt hitta era argument i forskningsrapporterna och hänvisade dokument. Vi har också försökt förstå argumenten och förslagen utifrån våra egna erfarenheter i styrelsen och föreningen och behöver nog fler och mer faktabaserade svar.

 

 1. Vi hittar inget i P-G Fahlströms eller någon annan forskning av det ni hänvisar till som kommer fram till att det är bättre för barns och ungdomars utveckling att tävla i åldersbundna tävlingsklasser.

 

Vi finner däremot ett flertal tungt vägande argument för att inte ha   åldersbundna tävlingsklasser. Ex.vis.  Idrotten vill – Åldersindelning är inget absolut mått på fysisk mognad. Den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen följer inte kalenderålder. RF/Bris, Barnens Spelregler 2 - Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor.

Andra nackdelar: Orienteringens gemenskap sträcker sig över köns-, ålders- och klubbgränser – varför inte låta kompisgäng med olika åldrar få tävla på samma bana om de vill?

 

Ni skriver att ett tungt vägande del i förslaget för att åldersbegränsa SM och Swedish league bygger på att tränarna på orienteringsgymnasier ser en hets bland yngre att jaga runt på tävlingar i högre klasser för att få bättre ranking.

Vårt förslag är då att man istället ändrar rankingsystemet och utbildar tränarna och eleverna på vad som egentligen gäller, än att man begränsar möjligheterna för de som vill utvecklas och få utmaningar, annars kanske vi förlorar även dessa.

 

 1. Om man anger redan genomförda åtgärder som argument för att fortsätta införa övre åldersbegränsningar i vissa klasser vid SM, så bör man rimligen kunna presentera bevis för att detta leder till att vi får behålla fler barn och unga upp till 25 år. Då borde väl åldersbegränsningen som tidigare infördes vid USM vara av intresse eller?

 

 1. Vi finner det väldigt ologiskt och oförsvarbart att vid individuella SM-tävlingar motivera åldersbegränsningar med de i förslaget framförda argumenten och samtidigt försöka förklara varför man ändå skall ha möjlighet att sätta in yngre deltagare i SM-stafetterna. Då skall alltså alla andra argument vara mindre värda trots att de allra flesta av oss som springer stafetter vet att det förmodligen innebär en större press på deltagarna och risken för att ett misslyckande som förstör för laget, säkert innebär en större risk för att man slutar.

 

 1. Eftersom svårighetsgraden måste beskrivas med ord för att man skall förstå vad färgerna innebär både när det gäller en kontrolls placering eller sträckan mellan två kontroller så är vi övertygade om att samma färgkoder som hittaut använder skulle göra det enklare för alla att förstå vad det innebär.

 

 1. Vi hoppas att det blir bra överväganden.

 

 1. Vi har inte fått något svar från landslagsledningen än?

 

Eftersom syftet med samtliga förslag är:

     att vi ska bli fler orienterare, framförallt genom att vi lyckas behålla fler barn och unga, men också äldre; samt

     att bidra till målet att ha världens bästa landslag över tid,

så har vi genomgående försökt förstå argumenten utifrån detta. Men var i förslaget finns något som syftar på  ”men också äldre” ?

 

Vi har tagit del av förslaget i oktober och vi vet att det har behandlats på Ordförandekonferensen i november. Vi utgick ifrån att detta skulle leda till ett omarbetat färdigt SOFT-styrelseförslag som det skulle beslutas om på Förbundsmöte i mars 2020. Vi är nu även fundersamma på beslutsprocessen eftersom vi hört och sett en version om att SOFTs styrelse skall fatta beslut om förslaget på ett styrelsemöte i december.

 

Om SOFTs styrelse vill besluta om förslaget i december vill vi också i så fall lägga in en brasklapp om att vi inte är nöjda med hur den demokratiska processen kring förslaget har behandlats, beslut om förändrade tävlingsregler och barns delaktighet i beslutsprocessen enligt barnkonventionen.

Om inte annat så finns det även några andra motioner i ärendet som du kan läsa HÄR.

Har du synpunkter på detta skicka dem då till oss This is a mailto link

 

Skribent: Göran Larsson
E-post: This is a mailto link
Våra sponsorer:
 
 Åkrahallen loggalit 
___________________________________
FriskaSala
Hittaut
VIKTIGT MEDDELANDE!
112app
SHE_165x165
  
 
 
 
 

Postadress:
Sala OK - Orientering
c/o Larsson, Hällby 102
73360 Västerfärnebo

Kontakt:
Tel: +46702834984
E-post: This is a mailto link

Se all info